Obuka za standarde u borbi protiv torture i drugih oblika nehumanog postupanja

Obuka je samo jedna od aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta "Reforma izvršenja sistema krivičnih sankcija" koji je finansijski podržan od Ambasade Kraljevine Holandije.

Na skupu će govoriti Milan Radović, koordinator programa ljudskih prava u Građanskoj alijansi, Vesna Pavićević, načelnica Zatvora Bijelo Polje, Zoran Vujičić, član Etičkog odbora MUP. Službenici će imati priliku da čuju i o prevenciji burn-out sindroma od Jadranke Nišavić, psihološkinje.


 

Kontakt informacije partnera na projektu

YIHR MONTENEGRO ARCT YIHR SERBIA IRCT

mn

al

sr

dn