Održana konferencija "PREVENCIJA TORTURE NA BALKANU, RAZMJENA NAJBOLJIH PRAKSI I ISKUSTAVA"

U Tirani, 23. i 24. juna održana je konferencija "Prevencija torture na Balkanu, razmjena najboljih praksi i iskustava". Konferenciju su organizovale Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) Crne Gore, članica GA, Albanski rehabilitacioni centar za traume i torturu (ARCT), YIHR iz Srbije i Međunarodni Rehabilitacioni Savjet za žrtve torture (IRCT) iz Danske. Konferencija je dio projekta „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu", koji je podržan od strane Evropske unije.

Na konferenciji su učestvovali ministri pravde Crne Gore i Albanije, Zoran Pažin i Jli Manjani, kao i predstavnici kancelarije Zaštitnika ljudskih prava, sudstva, tužilaštva i drugih državnih institucija i civilnog sektora.

konferencija-tirana

Zoran Pažin, ministar pravde je kazao da je zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja mjerilo humanosti društava, a time i demokratičnosti. On je naveo da prema kategorizaciji ljudskih prava i sloboda koju primjenje Sud za ljudska prava u Strazburu zabrana mučenja i nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja spada u apsolutna prava. "U međunarodno-pravnom smislu radi se o pravima koja ne mogu biti derogirana ne samo u mirnodopskim uslovima nego i u vanrednim okolnostima i u ratnim dešavanima". On je pojasnio da to znači da se država ne može opravdati činjenicom da nije potpisala Konvenciju o zabrani mučenja Ujedinjenih nacija ili Opcioni protokol. "Nema izgovora ni za one držve koji to nijesu uradile, jer se radi o pravu takvog značaja da prevazilazi domaći pravni okvir i spada u međunarodne pravne standarade prvoga ranga". Pažin je ukazao i na obavezu države da štiti lica lišena slobode u odnosu na zlostavljanje koje može da uslijedi od drugih zatvorenika.

konferencija-tirana2

Jil Manjani, ministar pravde Albanije, kazao je da nema sumnje da je tema o uslovima pritvorenika veoma važna. On je kazao da je u društvu u kom je dominantno siromaštvo tortura svakodnevna. Manjani je zaključio da su potrebni novi instrumenti kojima bi se poboljšala saradnja sa civilnim društvom i državnom administracijom kako bi se uspostavila što bolja regionalna saradnja i doprinijelo eliminisanju torture. Manjani je ukazao i na važnost regionalne saradnje među državama kako bi se tortura i zlostavljanje suzbijali.

konferencija-tirana3

Predstavnici civilnog društva ukazali su na postojanje torture i zlostavljanja u zatvorenim institucijama, prenaseljenost zatvora i drugih zatvorenih institucija, materijalni uslovi u zatvorima u državama regiona i dalje loši i da je nedovoljan broj aktivnisti za zatvorene, da zdravstvena zaštita i dalje nije adekvatna, da nedostaje adekvatan broj zaposlenih u obezbjeđenju i zdravstvenoj zaštiti kao i nedovoljan broj sistematskih obuka. Proces resocijalizacije nije adekvatan pa u svim državama imamo visok procenat povratnika.

Na konferenciji je prikazan film reditelja Nikole Vukčevića „Putevi torture".


 

Kontakt informacije partnera na projektu

YIHR MONTENEGRO ARCT YIHR SERBIA IRCT

mn

al

sr

dn