YIHR organizovala trening „Zdravstvena zaštita u zatvorskom sistemu Srbije“

Inicijativa mladih za ljudska prava iz Beograda je organizovala 9. juna 2016. godine trening za zatvorske lekare i medicinsko osoblje pod nazivom „Zdravstvena zaštita u zatvorskom sistemu Srbije. Trening je realizovan u saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija i uz podršku kancelarije Zaštitnika građana u čijim prostorijama se i održao trening.

Skup su otvorili zamenik Zaštitnika građana Miloš Janković, dr. Milan Stevović, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Ivan Đurić iz Inicijative mladih za ljudska prava.

Trening je bio podeljen u dva velika panela. Na prvom su govorili gospodin Aleksandar Stojanović - pravnik i ekspert Saveta Evrope; prof. dr Đorđe Alempijević - lekar forenzičar, član CPTa; prof. dr Vladimir Jović - lekar psihijatar, član IAN i CRPT. Oni su pričali o različitim aspektima zaštite prava lica lišenih slobode, međunarodnim standardima kao i ulozi zatvorskih lekara u prevenciji torture u zatvorima sa posebnim osvrtom na zaštitu mentalnog zdravlja u zatvorima.

trening-zdravstvena-zastita

Na drugom panelu su govorili dr Dragoljub Pavlović, upravnik Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu, kao i Jelena Unijat, sekretarka Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i Maja Jović, načelnica odeljenja za prava lica lišenih slobode u kancelariji Zaštitnika građana.

„Budute slobodni da prijavite torturu bez obzira na reakcije. Neprijavljivanje torture izaziva višestruke posledice za zatvor, upravu ali i za društvo u celini" izjavio je direktor Uprave gospodin Stevović. Značajno je istaći da je zatvorskim lekarima i medicinskom osoblju koji rade u zatvorima pružena prilika da iznesu probleme i izazove sa kojima se susreću u svom radu i ponude neka rešenja za trenutnu situaciju.

Ovaj skup je posebno važan zbog toga što su predstavnici državnih institucija, nevladinog sektora i nezavisnih institucija pokazali spremnost na saradnju i rešavanje izazova u oblasti zaštite prava lica lišenih slobode, zaključio je zamenik Zaštitnika građana Miloš Janković.


 

Kontakt informacije partnera na projektu

YIHR MONTENEGRO ARCT YIHR SERBIA IRCT

mn

al

sr

dn