YIHR organizovala trening za studente društvenih nauka

Inicijativa mladih za ljudska prava iz Beograda je 7. juna 2016. godine organizovala trening za sve zainteresovane studente društvenih nauka sa posebnim fokusom na studente Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu.

Cilj treninga je bio da se zainteresovanim studenti, budućim defektolozima i psiholozima, približi oblast zaštite ljudskih prava u sistemu izvršenja krivičnih sankcija sa posebnim akcentom na rad službe tretmana. Studenti su imali priliku da, kroz četiri predavanja - radionice, diskutuju sa ekspertima iz različitih oblasti.

trening-studenti-drustvenih-nauka

Žarko Marković iz OEBS-a je predstavio studentima međunarodne standarde zabrane zlostavljanja, dok je Jelena Jelić iz kancelarije Zaštitnika građana govorila o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, kao i njihovim monitoring posetama. Gospodin Radojica Šutovac, načelnik službe tretmana iz Kazneno popravnog zavoda u Požarevcu je pričao o problemima i izazovima sa kojima se suočava služba tretmana u radu sa osuđenim licima, kako u Požarevcu, tako i na nivou cele Srbije. Na kraju su Jelena Srnić i Darjan Vuk Vuletić iz partnerske organizacije Neostart pričali o postenalnom prihvatu lica koja odsluže sveje zatvorske kazne, kao i o različitim akcijama i projektiva nevladinog sektora koji postoje sa ciljem poboljšanja položaja navedene ciljne grupe.


 

Kontakt informacije partnera na projektu

YIHR MONTENEGRO ARCT YIHR SERBIA IRCT

mn

al

sr

dn