O projektu

 


Projekat “Izgradnja drustva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom balkanu” ima za cilj da doprinese društvu bez torture kroz aktivnosti civilnog društva koje su usmjerene protiv mučenja i drugog okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i promociji međunarodnih standarda, naročito OPCAT-a.Cilj Projektom je promovisanje ljudskog dostojanstva u zatvorima kroz eliminisanje torture i neljudskog postupanja prema ranjivim osobama u pritvoru u Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji.

Poseban cilj je poboljšanje pristupa odgovarajućim pravnim servisima i ekspertize za rizičnu kategoriju zatvorenika u cilju postizanja značajnih promjena u praksama državnih zvaničnika u pritvorima. Između ostalog, projektom su predviđene aktivnosti istraživanja i dokumentovanja slučajeva torture i nehumanog i neljudskog postupanja ili kažnjavanja, pružanje besplatne pravne pomoći osuđenim licima, sprovođenje treninga za zatvorski osoblje i medicinsko osoblje u zatvoru kao i za studente prava i medicine, kao i jačanje kapaciteta NVO-a u ovoj oblasti kroz razmjene iskustava i kroz regionalni pristup.

Projekat traje 30 mjeseci. Nosilac projekta je Iinicijativa mladih za ljudska prva iz Crne Gore (YIHRCG) a partneri su Centar za rehabilitaciju od trauma i torture iz Albanije (ARCT); Inicijativa mladih za ljudska prava iz Srbije (YIHRSR) i Međunarodni Savjet za rehabilitaciju za žrtve torture iz Danske (IRCT) uz podršku Evropske Unije.

 

Kontakt informacije partnera na projektu

YIHR MONTENEGRO ARCT YIHR SERBIA IRCT

mn

al

sr

dn