Potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde, ZIKS-a i YIHR-a

U prostorijama ZIKS-a, 14. februara je potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) i Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR), kojim su predviđena prava i dužnosti članica potpisnica u narednih tri godine. Memorandum su potpisali Slavica Rabrenović, generalna direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, Miljan Perović, direktor ZIKS-a i Edina Hasanaga Čobaj, izvršna direktorica YIHR-a.


Trening u Podgorici

Partnerske organizacije YIHRMNE, ARCT, YIHRSR i IRCT organizuju od 11-13. februara trening pod nazivom „Monitoring mjesta za lišavanje slobode sproveden od strane civilnog društva“ kao aktivnost koja je predviđena projektom “Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom balkanu” koji je podržan od strane EU. Trening se održava u Upravi za kadrove, Jovana Tomaševića 2A.
Borba protiv torture

Obavještavamo vas da je YIHR Crna Gora, članica Građanske alijanse, 18. novembra u saradnji sa ARCT iz Albanije, YIHR iz Srbije i IRCT iz Danske održala press konferenciju na temu borba protiv torture. Na presu smo ukazali na izazove zemalja Zapadnog Balkana u borbi protiv torture koji se prije svega ogledaju u implementaciji standarda i velikom prostoru nekažnjivosti.

 

Kontakt informacije partnera na projektu

YIHR MONTENEGRO ARCT YIHR SERBIA IRCT

mn

al

sr

dn