Otvoreno pismo gdinu Šuškavčeviću

Poštovani gdine Šuškavčević,
Na početku želim pozdraviti vaš aktivizam i davanje saopštenja na moju kritiku Zakona o unutrašnjim poslovima koji sada dozvolja policijskim službenicima osuđenim za torturu da opet rade u neposrednom kontaktu sa licima lišenim slobode.YIHR, MUP i VDT potpisali sporazum o saradnji

Unapređenje zaštite od mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u Crnoj Gori, doprinos bržem i efikasnijem sprovođenju preporuka međunarodnih ekspertskih tijela, te unapređenje saradnje državnih institucija i civilnog sektora u cilju većeg stepena poštovanja ljudskih prava osoba koje borave u ustanovama zatvorenog tipa, ciljevi su Sporazuma o saradnji koji su potpisali Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije, Vrhovno državno tužilaštvo i nevladina fondacija (NF) „Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR)". 

Kontakt informacije partnera na projektu

YIHR MONTENEGRO ARCT YIHR SERBIA IRCT

mn

al

sr

dn